top of page

Robotbaserad skanning

Laserskanner monterad på robot för snabb och nogrann kontroll av ytor och geometrier inline

Adaptiv Robotkontroll

Låt våra optiska system höja noggrannheten i era robotapplikationer

Laserradar på Robot

Laserradar på robot, snabb kontroll inline även på svåråtkomliga ytor.

bottom of page