top of page

Noggrannhet - Mätarm och Laserskanner

Vad är nogrannhet och hur kan jag utvärdera ett systems noggrannhet.

Vad kan jag egentligen läsa ut från specifikationer på t.ex. olika mätarmar med skanners som finns på marknaden?

- Självklart ska ni titta på specifikationer, men glöm inte att läsa det finstilta.

Det är nämligen så att olika tillverkare uppger noggrannheten enligt olika standarder. Vissa anger nogrannheten på armen och laserskanner separat och gör det omöjligt för kunden att själv bedöma vad hela systemet har för nogrannhet, andra anger nogrannheten mot en standard som kanske inte avslöjar så mycket vilken noggrannhet just ni kommer kunna få i ert dagliga arbete med skannern.

Vi på LK Scandinavia och Nikon har valt ett sätt att visa på systemets nogrannhet vilket är transparant och fångar upp det mesta av de mätfel man är ute efter att kunna åskådliggöra. Vi kommer längre ner visa detta och också visa varför vi valt detta sätt.

I ett spatttest mäts 3 kulor på olika avstånd runt armen med 120 graders avstånd i rotation.

ASME B89.4.22 SPAT - test

I detta test mäts varje kulas centrum fram med en bestfit sfär.Varje sfär mäts 5 ggr från olika vinklar. och kulans diameter eller formfel redovisas inte.  Det står tillverkaren fritt att använda en matt skanningsvänlig sfär.

Vi anser att detta är ett bra test utformat för taktil mätning med probe och som inte alls får fram det som Man använder en laserskanner till.

En laserskanners uppgift är att samla in många punkter på ibland komplexa former och helst så noggrannt som möjligt.

Det är nämligen så att en laserskanner har ett sk. "field of view" synfält. I detta område gäller det att ha bra kompensering och kalibrering för att det inte ska spela någon roll hur man skannar och var det man skannar befinner sig i förhållande till laserskannern. 

Många skanners på marknaden kalibreras mot kulor och är som bäst i centrum av skannings-synfältet. Genom att bara titta på SPAT-testet så kommer detta vara fördelaktigt för de flesta skanners på marknaden. 

Alla som fotograferat vet att det optiskt är väldigt svårt att få en skarp bild med stort fokusdjuk på korta slutartider. Ofta måste man lägga in stora exponeringstider för att få in tillräckligt med ljus.  När vi skannar vill vi ha så låga exponeringstider som helst då dessa genererar brus.

Genom att bara skanna i centrum och dessutom bara medla fram en sfär ger väldigt stort utrymme för en skanner med låg noggrannhet att få förhållandevis bra värden på en bra mätarm.

Vi på LK som använder oss av Nikons sätt att visa på ett skanningssystems nogrannhet väljer istället att ha ett sätt där hela skannerns inskannade djup och bredd beskrivs.  Därför väljer vi att skanna ett kalibrerat plan från 5 olika extrema vinklar. där vi ser till att skannern alltid ser på planet diagonalt med skanners fulla djup och bredd. Från dessa 5 skanningar har vi sedan miljontals punkter som jämförs mot varandra och vi tittar sedan på vilken planhet vi lyckats få fram med alla dessa punkter utan någon som helst filtrering. 

Vi anser att detta sätt visar mer på hur en skanner kommer att användas i verkligheten och därför bättre beskriver den nogrannhet som du kan förvänta dig med våra mätsystem.

 Nikons sätt att redovisa nogrannheten med plan ger följande fördelar:

 

- Vi använder alla punkter på skannerns linjebredd (inte bara centrum av linjen)

- Vi använder hela skannerns djupseende i alla våra skanningar ( inte bara centrum av djupet)

- Vi kontrollerar Synkronisering i 3D inte bara 2D.

- Vi kontrollerar alla inskannade punkter ofiltrerade (ingen bestfit som medlar ut formfel)

- Vi mäter uppskattningsvis 1 Miljon punkter istället för 15st centrumpunkter på sfärer. 

bottom of page