top of page

CAMIO 2022

Mätning i Mätmaskin blir snabbare och tillförlitligare med Camio

Bevisat i de mest utmanande applikationsmiljöer är Camio ett naturligt val för många av världens största tillverkare.

Genom att utnyttja de produktiva fördelarna med Camio kan tillverkare fokusera på att påskynda ledtider och höja produktkvaliteten och samtidigt minska kostnaderna. Camio s kompatibilitet mellan Mätmaskins plattformar, sensorteknik och tillverkningsanläggningar, är en unik fördel som garanterar hållbarheten i din investering i programvara och inspektionsprogram.

Fördelar:


• Välj rätt mätsensor för jobbet att få bättre insikt samtidigt minska den totala cykeltiden
• Enkelt att skriva din inspektionsprogram baserat på CAD-modellen
• Testa och säkra program offline med kollisionsdetektering och mätsimulering
• Analysera produkt överensstämmelse genom grafisk CAD jämförelse för geometrier och ytor
• Påskynda beslutsprocessen med omedelbar rapportering
• Öka produktiviteten genom att automatisera inspektionsprocesserna

• Arbeta helt fullt ut i DMIS 5.2 språk i din programmering och körning både för taktil och beröringsfri mätning.

Multisensor - Ger er rätt verktyg för att lyckas

Camio erbjuder äkta multisensor kapacitet, vilket gör att vi kan välja rätt sensorteknik för varje applikation . Denna flexibilitet förbättrar kvaliteten på inspektionsdata och minskar era mättider . Allt eftersom behoven förändras , eller ny sensorteknik introduceras , kan inspektionsprogrammen lätt migreras från en teknik till en annan på grund av CAMIOs unika intelligenta hantering av CMM mätning.

 

 

Få en bättre förståelse för     produktens egenskaper för full 3D part-till-CAD jämförelse och detaljerad geometrirapportering

Få en bättre förståelse för     produktens egenskaper för full 3D part-till-CAD jämförelse och detaljerad geometrirapportering

Mät ett större urval av              komponenter, geometrier och material utan                      ansträngning.               

Förbättra CMM produktivitet med kortare cykeltider och  reducerad programmering

Intelligent programmering med focus på produktivitet

Förenklat programmeringsflöde Camio

-  Programmera taktila egenskaper i Camios grafiska off-line programmeringsmiljö som är    utvecklad med varje användare i åtanke. Med färre musklick som krävs och omedelbar      tillgång till alla programmeringsfunktioner från verktygsfältet sker programmeringen       både snabbt och enkelt.

 

Program flera funktioner av olika slag inom en enda operation

Generera CMM kontrollprogram drag för drag kan ta en lång tid. Camio tillåter användare att programmera flera funktioner i en och samma operation. Detta både förenklar och snabbar upp programmeringsuppgift.

 

  • Lärfunktion.

        Med hjälp av en vanlig trädsturktur med de valda geometrier och deras mätpunkter           visas under Program. Full redigera eller radera kan utföras före operation.

  • Geometriegenskaper      

       Alla egenskaper för en enda Geometri eller alla gemensamma egenskaper för flera              geometrier (enstaka eller flera olika typer) kan redigeras från en enskild egenskaps              notering. Detta möjliggör en snabb och enkel konfiguration av den valda                             inspektionsbanan, inklusive definitionen funktionen mätstrategi, GD &T toleraner           och filtrering.

  • Cirklar på plan      

       När flera cirklar finns på samma plan, kan man med ett enda klick på planet markera         alla cirklarna för mätning. Individuella cirklarr kan tas bort eller ytterligare cirklar kan        väljas för att färdigställa inspektionen.

  • Punkter på ett rutnät      

       Ytor som kräver en multipla beröringspunkter kan programmeras i ett enda moment.        Bara täcka området med en konfigurerbar rut-grid och programmet kommer                   automatiskt projicera  mätpunkter på ytan.

  • Programoptimering   

       En  Kontextmeny tillåter att en teach-stig  konfigureras och redigeras för att optimera mätningen.

 

 

Camios Kollisionsdetektering  simulerar hela programmet före operation

Fullt grafisk interaktion med programvaran gör att programmet kan simuleras helt och hållet före operation. Probens frigång runt modellen med den programmerade banan (framåt och bakåt) för att redigera frigångsrörelser och användning av en optimal probevinkel. Eventuella kollisioner är markerade och kan rättas till innan den första detaljen mäts, vilket sparar värdefull CMMtid för att säkra nya inspektionsprogram.

 

 

Probehantering
Probehantering

Växla mellan kontakt och beröringsfri probe isamma mätprogram , tack vare Camios äkta multisensorkapacitet och förenklade probehantering

Laserskanningsupport

Använd Camio för att skanna geometrier och ytor med större lätthet för både reverse engineering och analysändamål. Camio har fullt stöd för programmering och rapportering av geometriska egenskaper mätt med en laserskanner. Detta ger sann multisensorförmåga att växla mellan kontakt- och beröringsfri mätning i samma program för att mäta både yta och geometriska egenskaper.

 

Skanningsbanor

Camio visar den fullständiga grafiska representationen av den planerade skanningbanan tillsammans med en 2D- bild av ytan som tas emot av skannern.

 

Skanndata

Punktmolnet visas direkt på skärmen och kan sparas som ASCII-text eller STL mesh-filer. Laserskanning av geometriska funktioner kan programmeras på samma sätt som det skulle göras för berörande probe eller så kan geometrierna automatiskt extraheras från ett punktmoln. 

Skriv ut hela GD & T med geometrier och CAD jämföreler i grafiska rapporter direkt från Camio programvaran.

Rapportering

Camio uppfyller de senaste internationella standarder för CMM dataanalys och toleranser, säkerställ integriteten för dina data i varje skede av inspektionsprocessen.

 

En serie lättanvända verktyg och mallar ger oändliga rapporteringsmöjligheter för ett brett spektrum av tillämpningar, med rapportering i realtid för snabba resultat. All data arkiveras med hjälp av en branschstandardiserad databas med öppen åtkomst för offlineanalys och felsökning. Vanliga filformat och direkta länkar till 3: e parts programvara paket ger effektiv distribution och delning av data på olika plattformar.

Integrerad rapportering

Camio integrerade rapportering ger omedelbara grafiska rapporter. Konfigurationen är användardefinierad och layouten ställs in automatiskt. Rapporten skapas med ett enda musklick. Rapporter kan skickas direkt till skrivaren, sparas som .pdf, Excel eller Word-filer eller sparas som rapportmallar för framtida bruk.

 

Valfri statistisk bearbetning

Produktens statistiska information kan genereras enkelt, antingen i text eller diagramformat. Styrdiagram som visas i realtid kan hjälpa till att känna igen tillverkade feltillstånd. Producera Cp och Cpk värden för att övervaka hur processen fungerar. Kombinera statistik med resultaten från den senaste mätningen. Filtrera lagrade data baserat på datum / tid, undergrupper eller föregående antal inspektioner.

Maskinkompatibilitet

Camio är kompatibel med många probsystem och ett stort utbud av CMM typer och tillverkare. Dessutom är mjukvaran fullt kompatibel med DMIS, PTB och Q-DAS. Många företag har flera CMM märken att programmera. Att ha förmågan att göra program för varje specifik maskin är viktigt. Med hjälp av maskinlaunch kan Camio öppnas med den valda maskinens modell och programvaran ställs in med rätt konfiguration för maskinen (dvs arbetsvolym, probehuvud etc.).

 

Maskinsimulering

Full maskinsimulering är tillgänglig för on-line eller off-line simulering och körning av testprogram. Detta kan också omfatta alla CMM tillbehör såsom mätspets och probeväxlarrack.

 

Datalagring

 

Camio använder Microsoft SQL Server för att lagra både kontrollresultat och maskinspecifika data (dvs probekalibreringsdata). Inspektionsdata lagras på programnivå efter datum och tid och databasen kan filtreras för att visa en användardefinierad lista med poster. dvs för att visa maskin- eller operatörsspecifika program. Databashantering uppnås genom databasadministrationsverktyget med alternativ för att importera och exportera data till filer för back-up. Datalagring är inte längre Camioversionsspecifikt. Detta innebär att när programvaran uppgraderas, kan den befintliga databasen återanvändas och ge tillgång till arkiverade maskiner och tidigare inspektionsdata omedelbart. För kunder som har tillgång till en befintlig Enterprise-versionen av Microsoft SQL Server, kan Camio anslutas direkt till detta att dra nytta av obegränsat lagringsutrymme.

CAD Kompatibilitet

Camio erbjuder valfria direktimporter för olika CAD format från en lång lista över populära CAD-paket . Läs och skriv CAD-data i Camio genom internationella standardformat eller direkt från CAD ​​-format med hjälp av tillvalslicenser för olika CAD-gränssnitt . CADkärnan i Camio kommer från Dassault gruppens ACIS

Alla funktioner är organiserade i ett flikbaserat interface

Det flik-baserade verktygsfält fungerar som central plats där alla programfunktioner är logiskt grupperade i flikar , som vardera innehåller alla nödvändiga operationer .

 

Logiska grupper

Mjukvarufunktioner samlas i logiska grupper . Varje grupp innehåller alla nödvändiga åtgärder för att förhindra behovet av att ständigt navigera mellan grupper bland flikarna (till exempel GD & T toleranser som finns tillgängliga via Inspektmenyn , så geometriernas resultat alltid är omedelbart tillgängliga) .

bottom of page