top of page

Miljö och Kvalitetspolicy

LK Scandinavia AB säljer och utför tillhörande Service, utbildning samt support av mätmaskiner och andra 3-D instrument, laserscanners och tillbehör till dessa. För oss Innebär miljö och kvalitetsarbete inte bara att vi uppfylller de krav som kunder och myndigheter ställer på oss, utan även att vi försöker skydda miljön samt förebygga föroreningar och problem innan de uppstår.

Kvalitet
LK Scandinavia AB strävar efter att ha en fortsatt hög kundtillfredsställelse samt vara en god och kunnig samarbetspartner. Denna målsättning når vi genom att:

- inte enbart erbjuda kunden standardlösningar utan istället ta fram den mest optimala lösningen tillsammans med kunden för att lösa det aktuella problemet.
- Samarbeta med leverantörer som uppfyller våra hårt ställda krav på både produkt och service.
- vår höga tekniska kompetens behålls genom kontinuerlig kompetensutveckling av vår personal.
- ständigt förbättra vårt arbetssätt och kvalitetsarbete.

Miljö
LK Scandinavia AB vill dra sitt strå till stacken för att minska de miljöproblem som vi står inför idag. Det innebär att vi i vårt dagliga arbete:

- planerar våra tjänsteresor och vill byta ut våra tjänstebilar till bilar med mindre miljöpåverkan.
- Följer våra kunders krav på avfallssortering på uppdragsplatsen samt sorterar avfallet som uppstår på vårt kontor.
- Kommunicerar krav på miljöarbete till våra leverantörer.
- I första hand väljer miljömärkt förbrukningsmaterial och energisnåla kontorsapparater vid inköp till kontoret.
- Ständigt förbättrar vårt miljöarbete genom våra miljömål och bevakning av våra betydande miljöaspekter.

Markus Lindén VD

A3CERT_ISO 9001, 14001.jpg

Vi ser det som en självklarhet att vara certifierade enlighet med ISO:9001-2015 och ISO:14001-2015

bottom of page