top of page

Låt oss utföra er revisionsmätning.

LK Scandinavia har mätmaskiner med nogrannhet ner till 1,6mµ till ert förfogande, flertalet olika laserkanners finns också till förfogande för bästa resultat. 

Vi har även en lång erfarenhet av uppdrag åt industrin i Sverige med otaliga namnkunniga referenser. 

Vi agerar inte bara kontrollstation, vi kan även bistå med expertis inom produktion o kvalitet.

TJÄNSTER

Service

Service och Support

Mätutrustningar

Mättjänster

Vi mäter hos oss i högnoggranna mätmaskiner eller kommer ut till er med lasertracker, mätarm med eller utan laserskanner.

 

Skriver program eller hyr ut personal åt er för att stärka upp.

Reverse Engineering

Vi skannar in era detaljer, verktyg eller prototyper och förser er med CAD underlag.

 

Consulting

På LKS har vi mer än 100 års samlad mätkunskap.

Låt oss ta del av era problem och gör oss till ert bollplank.

Capture_API2.PNG

Robotkalibrering

Certifiera och kalibrera era robotar.

xd-laser_nick.jpg

Maskinkalibrering

Volymetrisk Maskinkompensering.  Snabbast och noggrannast på marknaden.

API_Spindlecheck.jpg

Spindelanalys

Mäter det totala felet i hela spindelns rörelse snabbt och identifierar vibrationer, strukturella fel och uppriktningsfel för att tillåta en noggrann korrigering.

bottom of page