top of page

NIKON APDIS
LASER RADAR

Tänk er en beröringsfri mätning av detaljer där vi med en laserpunkt skannar av alla kända sorters ytor till en noggrannhet motsvarande en konventionell stor Mätmaskin.

Med den stora skillnaden att den mäter 8-10 ggr snabbare.

Nikon Laserradar finns för fast montage eller robotmontage för högautomatiserad mätning av svåråtkomliga ytor. Material som annars inte är mätbara är inga problem för Laser Radarn.

Glödande metall?  Inga problem  - Vi kan mäta en glödande glödtråd i en glödlampa

Spegelblanka ytor? Inga problem - Vi kan kalibrera in speglar till solkraftverk

Svårnådda ytor? Inga problem - Laser Radarn når upp till 50meter.

Mättid

Ytpunkt:  

0.2 sekunder

Toolingball:  

2 sekunder

Cirkel-Slot:  

2,2 sekunder

Skanning:  

2000 punkter per sekund

APDIS_rev1.webp
02_Automotive_01__5037-scaled.jpg
Hög Nogrannhet och repeterbarhet

Nogrannheten beror på mätvolymen.

Systemets digitala behandling av mätdata möjliggör skanning med väldigt låga brusnivåer på alla sorters material och gör systemet väldigt duktigt på att mäta t.ex. kompositer som normalt ställer väldigt höga krav på mätoperationen.

Systemet repeterar inte bara mätningarna extremt bra, utan  har också full korrelation mot mätningarna i mätmaskin.

Mätnoggrannhet: (2 Sigma): 10 μm + 2.5µm/m enlig t ISO 10360

Snabb beröringsfrimätning 

Till skillnad från t.ex. en Lasertracker behövs inget mål och mätningen kan göras helt automatiskt styrt mot en CAD modell. 

Systemet kan skanna 2000 nogranna punkter per sekund i Ultra-fast Vison Scan-mode.

 

Existerande inspektionsceller kan enkelt konverteras till att mäta med Laser radar.  Systemet kan enkelt mäta befintliga "tooling-balls" fotogrammetri-punkter, thrihedraler eller även reflektiv tape. Lägg till laserradarns möjlighet att mäta runt hörn genom en högnogrann kalibrerad spegel.

Laserradarn är ett perfekt instrument för att mäta geometriser, kanter och klippkanter med. 8-10 gånger snabbare än en Mätmaskin.

Redo för karossmätning - Body In White

För fullt automatiserad inline eller by-pass inspektion kan laser radarn snabbt installersas på en standard 6-axlig robot med det inbyggda robotinterfacet. Laser radarns interface ger ett stabilt montage på en stor skara olika industriella robotar fritt för er att välja.

Robotarna kan användas för att automatiskt positionera laserradarn så den inspekterar ytor och geometrier som annars är dolda. Laser radarn mäter sedan snabbt automatiskt in sig i koordnatsystemet mot givna referenser vid varje förflyttning vilket garanterar att allt mäts i samma gemensamma koordinatsystem helt oberoende av robotens noggrannhet.

bottom of page