top of page

Röntgen- och CT inspektion för industriella och elektroniska tillämpningar

Nikon Metrology tillverkar röntgen och datortomografi (CT) inspektionssystem som ge en bild av komplexa industriella delar på insidan, genom att titta i den interna strukturen. CT kapacitet används för att kvalificera och kvantifiera eventuella inre eller yttre dimensioner i en jämn, icke-förstörande process. X-ray inspektionssystemen är svaret på en växande efterfrågan av flexibla, detaljerade och prisvärda inspektionslösningar för att klara kraven på allt mindre elektriska komponenter och uppfylla allt strängare kvalitetskrav.

Nikons styrkor!

- Nikons egentillverkade Mikrofokuserande källor på 160- 750 kV 

- Små, Mellan och Stora walk-in kabinett

- Upplösning på tusendelar tillåter både Dimensionsmätning och strukturella analyser.

- Helautomatiserade lösningar med robothantering inline.

Applikationer för gjuterier.

- Inspektion av gjutgods , gd&t, voids, sugningar och sprickor.

- Precisions plast eller komposittillverkning 

- Medicinska implantat

- Industriella artiklar såsom filter och membran.

Nikons CT -system
nikon-metrology-xray-ct-computed-tomogra
nikon-metrology-xray-ct-computed-tomogra
XT H 225 för universell
X-ray och CT inspektion

Mätområde:
(X) 185 mm
(Y) 250 mm
(Z) 625 mm
XT H 225 ST En större, snabbare X-ray och CT inspection
Mätområde:
(X) 450 mm
(Y) 350 mm
(Z) 725 mm
nikon-metrology-xray-ct-computed-tomogra
XT H 320 X-ray och CT inspection för större artiklar.
Mätområde:
(X) 500 mm
(Y) 610 mm
(Z) 800 mm
nikon-metrology-xray-ct-computed-tomogra
XT H 450 X-ray och CT inspection av täta material.
Mätområde:
(X) 400 mm
(Y) 600 mm
(Z) 600 mm
bottom of page